Řídím


Webové rozhraní (webmail) | Administrace schránek


Nastavení pro vašeho e-mailového klienta

Typ připojení:		IMAP

Uživatelské jméno:	vas@email.cz
Heslo:			heslo

Server příchozí pošty: 	core.miniserver.cz
Server odchozí pošty: 	core.miniserver.cz

Další nastavení odchozí pošty:
Zaškrtněte "Server pro odchozí poštu požaduje autorizaci". V upřesňujícím nastavení změňte port z 25 na 587